SILVER NITRATE

Tên sản phẩm: Silver Nitrate
Công thức: AgNO3
Tính chất vật lý: Tinh thể dễ vỡ, trong suốt không màu. Hòa tan trong nước và amoniac, ít tan trong ethanol khan, và gần như không hòa tan trong axit nitric đậm đặc.
Tính chất hóa học: Tham gia phản ứng oxi hóa khử, phản ứng với axit và NaOH
Quy cách: Chai 100g
Xuất xứ: Merck
CAS: 7761-88-8
Ứng dụng: Dùng trong hóa phân tích, là vật liệu nhạy sáng cho phim, phim x-quang và phim ảnh.
Được sử dụng để mạ bạc các linh kiện điện tử và thủ công mỹ nghệ khác…
An toàn: Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh.

Mã: silver-nitrate Danh mục: