SODIUM SILICATE NONAHYDRATE

Tên sản phẩm: Sodium silicate nonahydrate
Công thức: Na2SiO3.9H2O
Tính chất vật lý: Là chất rắn với bột màu trắng hay không màu trong suốt.
Tính chất hóa học: Ngoài các dạng khan, có các dạng ngậm nước với công thức Na2SiO3·nH2O (với n = 5, 6, 8, 9)
Quy cách: Chai 500g
Xuất xứ: Trung Quốc
CAS: 13517-24-3
Ứng dụng: Sử dụng rộng rãi và phổ biến trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt phải kể đến lĩnh vực chế tạo thủy tinh. Sản xuất keo dán, silicagel, chất tẩy rửa, xử lý nước thải trong sinh hoạt.
An toàn: Không phải là chất hoặc hỗn hợp nguy hại theo quy định (EC) số 1272/2008.
Chất/hỗn hợp này không chứa các thành phần được xem là bền, tích lũy sinh học và độc hại (PBT), hoặc rất bền và tích lũy sinh học cao (vPvB) ở mức 0,1% hoặc cao hơn.

Mã: glycerol Danh mục: