PHIỄU CHIẾT LẮNG QUẢ LÊ – KHÓA NHỰA KẺ VẠCH

Tên sản phẩm: Phễu chiết lắng quả lê – khóa nhựa kẻ vạch.
Xuất xứ: Trung Quốc
Dung tích: 250ml
Quy cách: Cái
Mô tả: Phễu chiết quả lê hay còn gọi là bình gạn lắng, lắng gạn quả lê. Nó được dùng để tách chất lỏng có mật độ khác nhau. Trong hỗn hợp các chất thì chất nào có mật độ cao hơn thì sẽ lắng dưới cùng, chất có mật độ trung bình thì ở giữa, chất có mật độ thấp thì ở trên cùng; từ đó ta có thể tách chất lỏng với phễu chiết một cách dễ dàng bằng “khóa” của phễu chiết.

Mã: phieu-chiet-lang-qua-le-khoa-nhua-ke-vach Danh mục: