DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRATE

Tên sản phẩm: di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
Công thức: K2HPO4.3H2O
Tính chất vật lý: dạng tinh thể màu trắng, tan nhiều trong nước.
Tính chất hóa học: bao gồm tính kiềm, khả năng tương tác với axit và khả năng tham gia các phản ứng oxi hóa và khử.
Quy cách: Chai 500g
Xuất xứ: Trung Quốc
CAS: 16788-57-1
Ứng dụng: K2HPO4.3H2O là một trong những thành phần dinh dưỡng quan trọng của môi trường nuôi cấy vi sinh, môi trường nuôi cấy mô.
An toàn: Không phải là chất hoặc hỗn hợp nguy hại theo quy định (EC) số 1272/2008.
Chất/hỗn hợp này không chứa các thành phần được xem là bền, tích lũy sinh học và độc hại (PBT), hoặc rất bền và tích lũy sinh học cao (vPvB) ở mức 0,1% hoặc cao hơn.

Mã: di-potassium-hydrogen-phosphate-trihydrate Danh mục: