D-GLUCOSE

Tên sản phẩm: D-Glucose
Công thức: C6H12O6.H2O
Tính chất vật lý: Glucose là chất kết tinh không màu, vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía, dễ tan trong nước, nóng chảy ở 146 °C (dạng α của vòng pyranose) và 150 °C (dạng β của vòng pyranose).
Tính chất hóa học:
Tác dụng với Cu(OH)2: Trong dung dịch, ở nhiệt độ thường glucozơ hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch phức đồng – glucozơ có màu xanh lam.
Tác dụng với AgNO3: trong môi trường NH3 có gia nhiệt cho phản ứng tráng gương.
Phản ứng lên men: khi có enzim xúc tác glucose bị lên men thành C2H5OH và khí CO2
Quy cách: Chai 500g
Xuất xứ: Trung Quốc
CAS: 14431-43-7
Ứng dụng: Glucose là chất dinh dưỡng có giá trị của con người, nhất là đối với trẻ em, người già. Trong y học, glucose được dùng làm thuốc tăng lực. Trong công nghiệp, glucose được dùng để tráng gương, tráng ruột phích. Glucose giúp các hỗn hợp có pha đường không bị hiện lên những hạt đường nhỏ khi để lâu (hiện tượng hồi đường hay lại đường). Đồng thời nó cũng giúp bánh kẹo lâu bị khô và giữ được độ mềm.
An toàn: Không phải là chất hoặc hỗn hợp nguy hại theo quy định (EC) số 1272/2008.
Chất/hỗn hợp này không chứa các thành phần được xem là bền, tích lũy sinh học và độc hại (PBT), hoặc rất bền và tích lũy sinh học cao (vPvB) ở mức 0,1% hoặc cao hơn.

Mã: d-glucose Danh mục: