CALCIUM CARBONATE

Tên sản phẩm: Calcium Carbonate
Công thức: CaCO3
Tính chất vật lý: Là chất rắn màu trắng, không tan trong nước.
Tính chất hóa học: Tác dụng với axit mạnh;
Kém bền với nhiệt; CaCO3 tan dần trong nước có hòa tan khí CO2.
Quy cách: Chai 500g
Xuất xứ: Trung Quốc
CAS: 471-34-1
Ứng dụng: Sử dụng trong y tế như một chất bổ sung Calcium cho người bị loãng xương, cung cấp Calcium cho cơ thể hay một chất khử chua. Calcium Carbonate là một thành phần cấu thành hoạt hóa trong vôi nông nghiệp.
An toàn: Chất/hỗn hợp này không chứa các thành phần được xem là bền, tích lũy sinh học và độc hại (PBT), hoặc rất bền và tích lũy sinh học cao (vPvB) ở mức 0,1% hoặc cao hơn.

Mã: calcium-carbonate Danh mục: