AMMONIUM SULFATE

Tên sản phẩm: Ammonium Sulfate
Công thức: (NH4)2SO4
Tính chất vật lý: Ammonium Sulfate tồn tại ở dạng tinh thể không màu hoặc bột màu trắng, có tính hút ẩm, hòa tan được trong nước nhưng không hòa tan trong acetone, rượu và etanol.
Tính chất hóa học:
Amonium sulfate có thể làm quỳ tím hóa đỏ vì tính axit của mình. Amonium sunfat bị phân hủy khi đun nóng trên 2500 C tạo thành (NH4)HSO4.
Amoni sunfat bị phân hủy thành amoniac, nitơ, lưu huỳnh điôxit và nước khi được đun ở nhiệt độ cao hơn.
Quy cách: Chai 500g
Xuất xứ: Trung Quốc
CAS: 7783-20-2
Ứng dụng: Ammonium Sulfate là thành phần của một số loại phân bón, giúp kiểm soát độ pH của đất và tham gia quá trình nitrat hóa. Nó cũng là thành phần của một số loại thuốc trừ sâu hòa tan, thuốc diệt cỏ và thuốc diệt nấm giúp bảo vệ cây trồng khỏi sâu hại.
Ammonium Sulfate còn là thuốc thử trong phân tích điện hóa và môi trường nuôi cấy vi mô sinh vật.
An toàn: Không phải là chất hoặc hỗn hợp nguy hại theo quy định (EC) số 1272/2008.
Chất/hỗn hợp này không chứa các thành phần được xem là bền, tích lũy sinh học và độc hại (PBT), hoặc rất bền và tích lũy sinh học cao (vPvB) ở mức 0,1% hoặc cao hơn.

Mã: ammonium-sulfate Danh mục: